سرنوشت چاه کن آخر درچاه است

gada

 

به انتخاب : اناهيتا سياووش

بود نبود يك گدا بود كه  روزانه به قريه مي آمد و در قريه به آواز بلند ميگفت:

هرچه كني به خود كني، اگرنيك و يا بد كني.

مردم قريه همه به آواز گدا آشنا شده بودند. در همين قريه زني   زندگي ميكرد كه يك بچه داشت و بچه او به خاطر كار به جاي دور رفته بود.

گدا وقتي كه در كوچه هاي قريه ميگشت و ميگفت:

هرچه كني به خود كني اگر نيك و يا بد كني،

وقتي كه مانده و ذله ميشد مي آمد و پيش دروازه و كلكين خانه آن زن مي نشست.

چون آواز گدا بسيار بلند بود و بسيار غالمغال نيز ميكرد حوصله آن زن را ميگرفت.

زن كه از صداي گدا به تنگ آمده بود با خود تصميم گرفت تا چاره گدا را بسازد وبرای همین منظور در بين نان زهر انداخت و آنرا به گدا داد.

گدا نان را گرفته و ازجاي خود حركت كرد، و به گفتن هرچه كني به خود كني اگر نيك و يا بد كني شروع كرد. گدا از قريه دور شده ميرفت و آواز او همچنان به قريه مي آمد كه ميگفت هرچه كني به خود كني اگر نيك و يا بد كني…

سر انجام صداي گدا دور شد تا اينكه در قريه شنيده نميشد. گدا بسوي خانه خود روان بود و ميخواست آنچه را از مردم به گدايي جمع كرده بود براي فر زندان خود ببرد. در همين وقت بود كه يك جوان  در راه در مقابل گدا ظاهر شد كه از گرسنگي حالش در خراب شدن بود. وقتي گدا به جوان نزديك شد از او سبب خرابي حالش را پرسيد جوان جواب داد كه چند روز است نان نخورده ام…

گدا بدون كدام گپي همان ناني را كه آن زن برايش داده بود به جوان داد، جوان نان را زود زود خورده و به سوي قريه در حركت شد…

وقتي جوان به قريه رسيد حالش دوباره خرابتر شد وزود خود را به خانه رساند، اين جوان پسر همان زن بود، وقتي داخل خانه شد حال او بكلي دگرگون بود و مادرش بسيار با وارخطایی  از پسر خود سبب بيماري را پرسيد. جوان گفت:

چون بسيار گشنه بودم در پاهايم دم نبود در راه كسي به آواز بلند ميگفت: هرچه كني به خود كني اگر نيك و يا بد كني. آن نفر برايم نان داد من همان نان را خوردم وقتي به قريه رسيدم حالم خراب شد.

زن فهميد كه پسرش نان زهردار را خورده. و يكبار آواز گدا به گوش اش آمد كه ميگفت:

هرچه كني به خود كني اگر نيك و يابد كني…

اين وقتي بود كه كار از كار گذشته بود و آن جوان  جان به جان آفرین داده بود.

پیام: کسی که بد نکند روی بد نخواهد دید

 

سپاس از شیوه پیداگوژیک و اکادمیک ارزیابی جناب حمید الله حاتم مشاور وزارت معارف و دوکتور محمد سعید منصور رییس معارف شهر کابل!

 

جناب حمیدالله حاتم مشاور وزارت معارف با استماع شکایت اناهیتا متعلم صنف هفتم لیسه سردار محمد داود مبنی برعدم رضایت وی از نتایج امتحان سالانه سال 1395 پس از بررسی همه جانبه اطلاعنامه، نتایج،کتابچه کارخانگی و ارزیابی سویه عملی شاگرد موصوف از طریق ریاست معارف شهر، این لوح نوازش را بخاطر تقدیر از زحمات درسی و لیاقت اناهیتا به ایشان تفویض نمود.

اولیأ اناهیتا به خاطر اتخاذ این شیوه علمی و معیاری کارشناسانه و مطابق روحیه روانشناسی تربیتی  نظام آموزشی از جناب حمید الله حاتم مشاور وزارت معارف و دوکتور محمد سعید منصور رییس معارف شهرکابل ابراز امتنان و سپاس نموده موفقیت های هرچه بیشتر شان را در تربیه اولاد وطن از خداوند متعال خواهان اند.

%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa%d8%a7

anahita

ارتقاء ارجمند اناهیتا سیاووش را با (11) آفرین و (16) نمره صد به صنف هشتم تبریک گفته ،موفقیتهای مزیدش را از خداوند خواهانیم.

 

با تعجب از اینکه چگونه اناهیتا سیاووش از درجه اول امتحان وسط سال ، در امتحانات سالانه باوجود اخذ یازده آفرین( صد) و شانزده نمره (صد) فقط به خاطر پایین انداختن نمره اش در مضمون پشتو از مقام اول به درجه پنجم  نتایج  سال تعلیمی تنزیل داده شده، برای اناهیتا سیاووش شاگرد پرکار و زحمتکشی که سعی و تلاش آن در تهیه مطالب وبلاگ ارمغان دختران وحروف نگاری ارمغان ملی و سعی و کوشش وی در دروس روزمره با اخذ نمرات عالی (صد) در شانزده مضمون و اخذ آفرین با ( صد) در یازده مضمون اظهرمن الشمس میباشد، موفقیت های مزید آرزونموده و ارتقایش را به صنف هشتم یکباردیگر تبریک میگوییم.

پارچه امتحان خودش حرف میزند .

نباید درقلوب واذهان اطفال با زیرپا نمودن حق شان عقده تولید شود.

تلقین درس اهل نظر یک اشارت است.

هییات تحریر نشریه ارمغان ملی

parcha-2

روز جهانی دختران به همه خواهران مبارکباد!

 

 

s

نوشته : اناهیتا سیاووش

روز یازدهم اکتوبر را سازمان ملل به عنوان روز دختران نامگذاری نموده که این روز پر میمنت رابه  همه خواهران عزیز تبریک میگویم.

متاسفانه در وطن عزیز ما افغانستان هنوز دختران در شرایط دشوار زندگی نموده از حق رفتن به مکتب در محلات و روستاهای دوردست محروم اند. ازاینکه کسب سواد و اندوختن علم از نظر دین اسلام وحقوق مدنی وبشری بر هر مرد وزن لازم دانسته شده ، ازهمه اولیای امورکشور وخانواده ها تقاضا مینمایم تا دروازه های مکاتب را به روی دختران در سراسر افغانستان باز نگهداشته اجازه دهند دختران شان مانند پسران از علم بهرمند گردیده و با دانش علمی و دینی برای کشور مصدر خدمت شوند.

ای خواهر وای مادر عیدتومبارک باد!

ای خواهر و ای مادر

عید تو مبارک باد!

 

ای بیادر و ای دادر

عید تو مبارک باد!

 

ای معلم دانایم

عید تو مبارک باد!

 

همصنفی والایم

عید تو مبارک باد!

 

عیدی بته کاکا جان

عید تو مبارک باد!

 

عید بته ماما جان

عید تو مبارک باد!

 

کالای نو ما بین

عید تو مبارک باد!

 

بوتای نو ما بین

عید تو مبارک باد!

 

عیدانه چه بسیاراست

عید تو مبارک باد!

 

لایق و سزاوار است

عید تو مبارک باد!

 

سه روز خوشی باشد

عید تو مبارک باد!

 

رفتن به سخی باشد

عید تو مبارک باد!

از : د. س . ن

به انتخاب: آناهیتا سیاووش

درگرامیداشت از روزمادر

در گرامیداشت از روز مادر مادرانی را  از جهان در تصاویر به خوانندگان پیشکش میکنم که در دشوارترین شرایط روزگار وظیفه مادری شان را از یاد نبرده آنرا به صفت وظیفه اول  در هر گونه شرایط به دوش میکشند.

مادر1 مادر2 مادر3 مادر4 م1 (2)

عقل سلیم در بدن سالم است

m1

نويسنده : آناهيتا سياووش

خواهران عزيز!

امروز من براي شما در باره مفهوم حفظ الصحه توضيح ميدهم. زیرا رعایت نظافت در حفظ صحت اهمیت فوق العاده دارد. اميدوارم كه مورد توجه تان قرار گيرد.

حفظ الصحه به 2 بخش عمده تقسيم میشود:

1 حفظ الصحه شخصي

2 حفظ الصحه محيطي

حفظ الصحه شخصي مربوط به خود انسان تعلق میگیرد. مابايد هميشه ناخن هاي خود را اصلاح كنيم، حمام نماييم،لباس هاي خود را پاك نگهداريم،همه روزه دست و روي خود را بشوييم، دندانهاي خود را برس كنيم،پيش از صرف غذا دستهاي خود را بشوييم. همه اينها مربوط به حفظ الصحه شخصي ميگردد.

حفظ الصحه محيطي شامل محيطي میباشد كه ما در آن زندگي ميكنيم .  اولین  بخش  حفظ الصحه محیطی ازخانه شروع میشود. مابايد هميشه خانه هاي خود را پاك نگهداريم، ظروف را بعد از استفاده بشوييم،پيش از پختن غذا دستهاي خود را با صابون بشوييم،از سرايت چربي و روغن در محيط خانه جلوگيري كنيم، تشناب ها را پاك نگهداريم. در صورت نبود آب صحي آب را جوش بدهيم،غذاي شب مانده و باسي را بعد از حرارت دادن صرف كنيم، از آب هاي پاك چشمه،نل و بمبه استفاده كنيم و از آب هاي جوي ها و درياها استفاده نكنيم، زباله ها را در محل مخصوص انداخته و از انداختن و پراگنده كردن آن به هر طرف جلوگيري كنيم،از تشكيل آبهاي ايستاده در اطراف خانه جلوگيري كنيم،در نهال شاني و سرسبزي محيط توجه كنيم. حفظ الصحه محيطي فقط به پاك نگهداشتن خانه پايان نمي يابد. مكتب، كوچه ، شهر و ناحيه يي كه در آن زندگي ميكنيم نيز شامل آن ميگردد.ما وشما باید همه فعال محیط زیست باشیم ودر کارهای داوطلبانه پاک کاری کوچه، محله ،مکتب، خیابان وشهر خویش سهم فعال بگیریم.

شاگردان مکاتب سال نوتعلیمی تان مبارک!

IMG_1304IMG_1304
نوشته: آناهيتا سياووش
سال نو تعليمي را به تمام شاگران مكاتب تبريك ميگويم و ميخواهم كه سال موفقی را پیشرو داشته باشند. اجازه دهید برخی خصلت هاي يك شاگرد خوب را که شما حتما بهتر از من میفهمید براي تان یاد آوری کنم. شاگرد خوب مکتب آنست که:
1 – كتاب هاي درسی مكتب را پوش كند.
2- به حاضري پابند باشد.
3- به معلمين و سر معلمين ومدیریت مکتب احترام داشته باشد.
4 – اوراق كتاب های درسی را پاره و خط خط نكند.
5- به حرف هاي معلمين با دقت تمام گوش دهد.
6- در سرسبزي مكتب سهم بگيرد.
7 – نظافت خود را مراعت كند.
8 – در پاك كاري مكتب و صنف سهم بگيرد.
9- كارهاي خانگي را با دقت انجام دهد.
10 – -به وقت در صنف حاضر شود
11- با همصنفان خود صميمي باشد.
12- در فعاليت هاي صنفي سهم بگيرد.
13- به كتابخانه مكتب در ساعات بيكاري مراجعه كرده و كتاب هاي مورد علاقه را مطالعه كند.
14- در فعاليت هاي لابراتواری به موادي كه نمي شناسد دست نزند.
15- لباس هاي خود را قبل از رفتن به مكتب پاك وتمييز كند.
16- از مواد غير صحي كه با مكروب ملوث ميباشد و در دم درواز ه هاي مكاتب به فروش ميرسد استفاده نكند.
17- در دهليزهاي مكتب گشت و گذار نكند.
18- با صداي بلند در صنف و دهليزهاي مكتب صحبت نكند.
19- گلها و درختان مكتب را قطع نكند.
20 – قواعد مكتب را مراعت كند.
21- هر روز قبل از رفتن به مكتب كتب درسي خود را مطابق تقسيم اوقات منظم كند.
22- ازتلويزيون و راديو مطابق تقسيم اوقات استفاده كند و پروگرام هاي معلوماتي و مخصوص اطفال را تعقيب كند.
23- در هنگام رفتن به مكتب قواعد ترافيكي را مد نظر داشته و از پياده روها استفاده كند.